Regulamin korzystania z apartamentu

Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania z apartamentu będącego w ofercie Apartament Kołobrzeg/Budzistowo, ul. Kołobrzeska 29/1, 78-100 Kołobrzeg/Budzistowo, który stanowi załącznik nr 1 do umowy krótkoterminowego wynajęcia apartamentu pomiędzy Przedstawicielem Apartamentu a Najemcą.

§ 1 Zakwaterowanie w apartamencie

 1. Doba pobytowa w apartamencie trwa od godz. 14:00 w dniu rozpoczęcia pobytu do godz. 11:00 w dniu zakończenia pobytu.
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności pracownika Apartamentu. Wykwaterowanie odbywa się w godzinach 7.00 – 11.00. Godzina wykwaterowania musi być uzgodniona z Przedstawicielem Apartamentu.
 3. W momencie zakwaterowania, Najemca jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich usterek i/lub zniszczeń zastanych w apartamencie na moment zakwaterowania. Brak takiego zgłoszenia uznaje się za przekazanie apartamentu wolnego od usterek i/lub zniszczeń.

§ 2 Pobyt w Apartamencie

 1. W apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) oraz niepełnoletnie pod opieką dorosłych, zgłoszone u Przedstawiciela Apartamentu w momencie dopełniania formalności związanych z przekazaniem kluczy do apartamentu. W apartamencie mogą być zakwaterowane nie więcej niż 4 osoby. W przypadku stwierdzenia zakwaterowania większej ilości osób bez wiedzy Wynajmującego, Najemca obciążony będzie dodatkową kwotą 200zł za osobę za każdą dobę niezgłoszonego pobytu.
 2. Goście Najemcy mogą przebyć w apartamencie w godzinach 6.00 – 22.00.
 3. W trakcie pobytu w apartamencie, Najemca szczególnie zobowiązany jest do:
  1. bezwzględnego powstrzymania się od palenia papierosów w apartamencie i na klatce schodowej budynku;
  2. przestrzegania ciszy nocnej w apartamencie w godzinach 22.00– 6.00,
  3. powstrzymania się od zachowań naruszających prawa, prywatność i spokój pozostałych lokatorów budynku;
  4. zgłoszenia telefonicznego lub osobistego do Przedstawiciela Apartamentu wszelkich usterek, awarii i zniszczeń,
  5. korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
  6. utrzymania apartamentu w należytym porządku,
  7. udostępniania apartamentu w trakcie pobytu Najemcy w sytuacji nagłej potrzeby, jak i wykonywania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją apartamentu oraz kontroli sposobu korzystania z apartamentu, przez osoby w nim zakwaterowane.
 4. Apartament nie wyraża zgody na pobyt zwierząt domowych

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Najemca odpowiedzialny jest za należyte użytkowanie mienia zastanego w apartamencie. Wszelkie zniszczenia lub dewastacje muszą być bezwzględnie przekazane do informacji przedstawiciela Apartamentu Kołobrzeg/Budzistowo,
 2. Apartament Kołobrzeg/Budzistowo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do apartamentu przez Najemcę lub przebywające z nim osoby trzecie. W szczególności Apartament Kołobrzeg/Budzistowo nie ponosi wobec Najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846 Kodeksu cywilnego. Apartament Kołobrzeg/Budzistowo nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za pojazdy samochodowe (w tym pozostawione w nich rzeczy osobiste) parkowane w lub obok nieruchomości, w których znajdują się apartamenty.
 3. Apartament Kołobrzeg/Budzistowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności wynikające z sąsiedztwa oraz dostarczania mediów przez przedsiębiorstwa komunalne lub firmy obsługujące działalność eksploatacyjno – konserwacyjną budynku, w którym znajduje się apartament.